Erken Çocukluk Dönemi Dil ve Konuşma Bozukluğu
Erken Çocukluk Dönemi Dil ve Konuşma Bozukluğu

Erken Çocukluk Dönemi Dil ve Konuşma Bozukluğu

Tarih : 20.02.2022

Erken çocukluk dönemi çocuğun dil, bilişsel, motor ve sosyal-duygusal gelişimi ile bir bütün halinde geliştiği bir dönemdir. Dil gelişimi doğumla beraber başlayan ve yaşam boyu gelişimini sürdüren uzun bir süreçtir. Yaşamın ilk yılları özeliklede 3-6 yaş dönemi çocuğun dil gelişiminde hızlı bir ivme kazandığı süreçtir. Bu dönemin sonunda çocuk ana dilinin neredeyse yetkin bir kullanıcısı olmaktadır. Bununla birlikte insan olmanın doğası dili, iletişim için kullanabilmeyi gerektirsede her çocuk bu süreci  aynı şekilde tamamlayamaz. Yaşanan yetersizlikler çocuğun dil gelişimini sekteye uğratabilmekte, gelişimini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

3-6 yaş dönemi okul öncesi dönem olarak adalandırılan döneme karşılık gelmektedir.Bu dönem çocuğun hayatında yaşadığı en önemli ve farklı bir dönemdir. Çocuk ilk kez ailesi dışında başkaları ile yada akaranlarıyla deneyim yaşayacağı ve dil becerilerini kullanarak karşılaştığı sorunları çözmek zorunda kalacağı daha sosyal bir çevreye adım atmaktadır.

İletişim bir süreçtir, dil ise bu süreçte kullandığımız bir araçtır.dil ve konuşma becerisi en yaygın olarak kullanılan ifade biçimidir.

Dil iletişim amacıyla kullanılan soyut ve sembolik bir sistemdir. Ancak dil gibi karmaşık bir sistemin edinimini anlayabilmek için dilin iki boyuttan oluştuğunu bilmek gerekir. Bunlar Alıcı ve İfade edici dil becerileridir. Alıcı Dil becerileri Dili anlama ,İfade edici dil becerileri ise üretim boyutudur. Normal dil gelişiminde 2 yaş civarına kadar alıcı dil becerilerinin gelişimi ifade edici dil becerilerine göre önde olmakla beraber, bu fark giderek azalmaktadır.

Bu yaşlarda dil gelişimini olumsuz yönde etkileyen yetersizlikler ortaya çıkmaktadır.Bu yetersizlikler Otizm Spektrum bozukluğu, Zihinsel Yetersizlik, Down Sendromu, Serebral Palsi gibi yetersizlikler Dil ve Konuşmayı etkileyen yetersizliklerdir.

Eğer çocuğunuzda dil ve konuşma problemi gözlemliyorsanız uzman Dil ve Konuşma Terapistinden tavsiye ve destek almanız gerekebilir.

Eğitim Çocuğu Sevmekle Başlar. M. Kemal Atatürk