0-3 Yaş Arası Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklar
 0-3 Yaş Arası Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklar

0-3 Yaş Arası Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklar

Tarih : 13.02.2022

Bellek bilişsel gelişimin önemli becerilerinden biridir.bellek bilgiyi depolama ve geri çağırma becerisi olarak tanımlanmaktadır. Duyularla algılanan bilgi öncelikle anlık belleğe kaydedilmekte, oradanda kısa süreli belleğe aktarılmaktadır. Bilgi önemli yada dikkat çekici olmadığı sürece kısa süreli bellekte tutulmamaktadır. Kısa süreli bellekte bilgi sınırsız bir kapasite olan uzun süreli bellekte kalıcı hale gelmektedir.

Gelişimsel yetersizliği olan bireyler kısa ve uzun süreli bellekle ilgili becerilerde sorunlar yaşamaktadır. Zihinsel yetersizliği olan bireylerin normale göre daha küçük bellek kapasiteleri vardır.bireyler bilgiyi edinmektedir ancak depolamada zorluklar yaşamakta yada depolanan bilgiyi geri çağırmada sınırlı beceriler göstermektedir. Bu sorunlar taklit gibi bilgiyi depolamayı gerektiren diğer becerilerede yansımaktadır.

Normal gelişim gösteren bebeklerde taklit becerileri çok erken dönemelerde görülmektedir. Yaklaşık 18-24 aylık olan çocuklar gördükleri modeli birkaç gün sonra taklit eder duruma bile gelmektedir. Örneğin, bu dönemde çocuklar evin bahçesinde gördükleri diğer çocukların davranışlarını birkaç gün sonra taklit edebilirler. Çocuklarda taklit becerilerinin gelişimi model davranışları akılda tutmayı gerektirdiği için bilişsel gelişim açısından bellek gelişimine de katkı sağlamaktadır.

Gelişimsel yetersizliği olan bireyler iletişim, oyun, ve ortak dikkat gelişiminde önemli bir yeri olan başkalarının hareketlerini taklit etme becerisinde yetersizlik göstermektedir. Bu nedenle bu bireylerde genellenmiş taklit çalışmalarının yürütülmesi gerekmektedir.

Gelişimsel yetersizliği olan bireyler, normal gelişim gösteren akranlarına göre çevrelerindeki nesnelere ve insanlara farklı tepkiler vermektedirler. Çünkü bu bireyler dil ve iletişim, sosyal, duygusal, motor v.b gibi gelişim alanlarında yetersizlik göstermektedir.

Eğitim Çocuğu Sevmekle Başlar. M. Kemal Atatürk