ESKİŞEHİR GÖKKUŞAĞI Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
01

ESKİŞEHİR GÖKKUŞAĞIÖzel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Eskişehir Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 2006 yılından bu yana Zihin Engelliler Eğitimi, Otizm Eğitimi, Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı, Özel Öğrenme Güçlüğü, Down Sendromu Eğitimi, Aile Danışmanlığı, Davranışsal Bozukluk Eğitimi, Rett Sendromu Eğitimi, Dezintegratif Bozukluk Eğitimi alanlarında Eskişehir'de hizmet vermektedir. Alanında uzman personeli ile birlikte özel eğitim ve aile danışmanlığı konularında bir çok aile ve kuruma destek olmuş ve olmaya devam etmektedir.


Gökkuşağı ailesi olarak bizler öğrenci, aile, kurum işbirliği içinde bireylerin bağımsız ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve topluma kazandırılmaları için gerekli ortam, koşul ve desteği sunmayı ve eğitimin sürekliliğini sağlamayı görev edinmekteyiz.

ESKİŞEHİR GÖKKUŞAĞI Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Eğitim Çocuğu Sevmekle Başlar. M. Kemal Atatürk