Otizm Tedavisi Mümkün müdür?
Otizm Tedavisi Mümkün müdür?

Otizm Tedavisi Mümkün müdür?

Tarih : 09.10.2017

Otizmin tamamen önlenebildiği ve %100 iyileşme sağlanabilen bir tedavi yönteminin olup olmadığı uzun zamandır tartışılmaktadır. Birçok uzman %100 sonuç sağlanan vakalardan bahsetse ve bunları kayıt altına almış olsa da, otizm temelde nörolojik bir problemdir ve erken bebeklik dönemlerinden itibaren görülür. Ancak iyi bir otizm tedavisi ve terapisi ile otizmi en aza indirmek mümkündür.

Otizmli bireylerin yıllar boyunca sürecek terapi ve tedavi süreçlerine ihtiyaçları vardır. Bu sürecin temel amacı, çocuğun kendi başına öğrenme olanağı olmadığı becerileri kazanmasını sağlamaktır. Bununla birlikte, otizmin etkilerinin azaltıldığı ve bireyin iletişim sorunlarının çözülebildiği tedaviler de bulunmaktadır. Bu tedavilerin kesin bir etki sağladığı tartışma olsa da kısa ve uzun vadede etkili olduğu bilinmektedir.
Psikiyatrik Otizm Tedavisi

Kesin bir tedavi uygulayabilmek için öncelikle otizmli bireylerin olumsuz ve sürekli olarak tekrarlanan davranış biçimlerini ortadan kaldırmak gerekir. Otizm rahatsızlığına sahip bireyler Asperger sendromu, anksiyete, panik atak gibi rahatsızlıklara yatkındır. Ayrıca iletişim ve davranış eksikliği çocukların öfke nöbetine kadar varabilen reaksiyonlar göstermesine sebep olur. Olumlu bir sonuç alabilmek ve ilerleyebilmek için her şeyden önce bu tür reaksiyonların önüne geçebilmek gerekir.

Otizm tedavisi için ilk aşama psikiyatrik ve nörolojik tedavidir. Çocukların öfke ve kaygı nöbetlerini önleyebilmek için çeşitli dozajlarda ilaçlar kullanılabilir. Bu ilaçlarda kesinlikle doz aşımı yapılmadığından emin olmak gerekecektir. Bununla birlikte, nörolojik ve psikiyatrik tedaviler otizmi ortadan kaldırmak için tek başına yeterli değildir. Tedavinin amacı hastayı tamamen iyileştirmek değil, terapilerin sorunsuz bir şekilde devam edebilmesini sağlamaktır. Otizmli hastalar uzun süren terapiler sonucunda sahip olmaları gereken becerilerini kazanabilir ve hayatlarını bu hastalığın etkisi altında olmadan sürdürebilirler. Bununla birlikte, beslenme ve vitamin programları otizm tedavisinde önemli bir yere sahiptir.

 
Otizm Tedavi Uygulamaları

Gluten-Kazein Diyeti

Gluten, tahıllarda, unlu mamullerde bulunan bir proteindir. Aynı şekilde kazein de süt ve süt ürünlerinde bulunur. Birçok uzman otizmli çocukların bağırsaklarında aşırı geçirgenlik olduğunu, bu yüzden gluten ve kazein içeren besinleri sindirmekte zorluk yaşadığını iddia etmektedir. Bu iddia henüz bilimsel olarak kanıtlanmış değildir ancak gluten-kazein diyeti birçok yerde uygulanmaktadır.

Her ne kadar hiperaktiviteyi azalttığı deneyimlenmiş olsa da, bu diyetin çocuklarda vitamin ve mineral eksikliğine yol açabileceği unutulmamalıdır. Gluten ve kazein proteinlerinin sindirilip sindirilmediği çeşitli kontroller ile anlaşılabilir. Eğer çocukta böyle bir sorunun var olduğu kanıtlanmazsa kesinlikle gluten-kazein diyeti uygulanmamalıdır. Aksi takdirde çeşitli sorunlar ortaya çıkabilir.

Ağır Metallerden Arındırma

Otizmli çocukların, vucütlarında bulunan ağır metaller yüzünde bu rahatsızlığa sahip olduklarını varsayan bir grup vardır. Bu varsayım, çeşitli deneylerle kanıtlanmış olsa da tam anlamıyla ispat edilebilmiş değildir. Bireyin vücudundaki metaller kişkiş gibi bitkilerin sindirilmesiyle ya da diğer tıbbi müdahaleler ile atılır. Ayrıca kimyasal yollarla metallerin atılabilmesi için çeşitli ilaçlar kullanılır. Bilimsel olarak ispat edilebilmiş bir yöntem olmadığı için otizm tedavisi olarak değerlendirilmemeli ve bu metottan uzak durulması gerekir. Bununla birlikte, söz konusu uygulamanın ölüme kadar varabilen risklerinin bulunduğunu unutmamak gerekir.

Neuro-Feedback

Bu yöntemin amacı normalden farklı beyin dalgalarını çeşitli egzersizler ile normale çevirebilmektir. Çocuğun başına elektrotlar yerleştirilir ve beyin dalgaları bu cihazlar vasıtasıyla bir bilgisayara aktarılır. Bilgisayara aktarılmış olan beyin dalgaları bir animasyon hâline getirilir ve çocuğa izletilir. Otizmli birey, algılayabileceği bir animasyon hâline getirilen beyin dalgalarını izlerken zihinsel aktivitesini değiştirir. Animasyon bir bilgisayar oyunu hâline getirilmiştir. Beyin dalgaları normal hâle geldikçe oyunda puan kazanılır. Bunun etkili bir yöntem olduğu çeşitli laboratuvar araştırmalarıyla kanıtlanmıştır. Uzun süreli uygulamalarda çocukların olumlu davranışlar kazandıkları bilinmektedir. Bütünleştirme terapileriyle eş zamanlı olarak yapıldığında, çocukların öğrenme ve beceri geliştirme kabiliyetlerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu da bilinmektedir.

Eğitim Çocuğu Sevmekle Başlar. M. Kemal Atatürk