Uzman Kadromuz
01

Mücahit ÖZDEMİR

Dil ve Konuşma Terapisti
2000 yılında Eskişehir’de doğdu. İlk , orta ve lise eğitimini Eskişehir’de tamamladı. 2023 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Dil ve Konuşma Terapisi (Lisans) bölümünden mezun oldu. Şu anda İzmir Bakırçay Üniversitesi – Dil ve Konuşma Terapisi (TEZLİ) bölümünde yüksek lisans eğitimi devam etmektedir.

Kongre , Kurs , Seminer ve Sertifikalar
2019 - Ergoterapide Katılım Sempozyumu
2019 - Kekemeler Derneği 5. Türkiye Konferansı
2020 - II.Uluslararası Katılımlı Dil ve Konuşma Terapisi Öğrenci Kongresi (Hacettepe Ü.)
2022 - Uluslararası Katılımlı Her Yönüyle Ses Toplantısı (VOICEİSTANBUL 2022)
2022 - Videolaringostroboskopi Kursu
2022 - 6.Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi
2022 - Fonksiyonel Nazofaringoskopik Velofarengeal Değerlendirme Eğitimi (Medipol Ü.)
2022 - Iowa Oral Performans Enstrümanı (IOPI) Uygulamalarına Giriş (Biamed)
2022 - Guardian Way Aspire 2 NMES, sEMG ve ETS Uygulamalarına Giriş (Biamed)
2022 - Dil ve Konuşma Terapistleri için Transnazal Endoskopi ve Stroboskopi Uygulamaları (Biamed)
2023 - Türkçe Erken Dil Gelişim Testi (TEDİL)
2023 - Hızlı Bozuk Konuşmada Değerlendirme ve Terapi (Leylek Eğitim Organizasyon)
2023 - 1.Uluslararası Katılımlı Yutma Bozuklukları Sempozyumu (Hacettepe Ü.)
2023 - 11.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi (Üsküdar Ü.)

Mücahit ÖZDEMİR

Eğitim Çocuğu Sevmekle Başlar. M. Kemal Atatürk