01

BÜYÜK GÖKKUŞAĞIÖzel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi


Gökkuşağı ailesi olarak bizler öğrenci, aile, kurum işbirliği içinde bireylerin bağımsız ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve topluma kazandırılmaları için gerekli ortam, koşul ve desteği sunmayı ve eğitimin sürekliliğini sağlamayı görev edinmekteyiz.

Gökkuşağı; aşağıdaki alanlarda her biri ilgili üniversitelerin alanından mezun uzman eğitimcileriyle eğitim vermektedir.

  • Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı
  • Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı
  • ABA - Applied Behavior Analysis (Uygulamalı Davranış Analizi) Eğitimi
  • Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı
  • Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı
  • Down Sendromu Eğitimi
  • Aile Danışmanlığı
  • Davranışsal Bozukluk Eğitimi
  • Rett Sendromu Eğitimi
  • Dezintegratif Bozukluk Eğitimi
BÜYÜK GÖKKUŞAĞI Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
02

MUTLUvelilerimiz neler diyor?

Eğitim Çocuğu Sevmekle Başlar. M. Kemal Atatürk
Büyük Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Eskişehir